Hedefler ve Strateji

Hedefler

Sektörün önde gelen kurumları arasına girebilmek ve konut-sanayi yapıları konusunda deneyimimizi arttırabilmek için hedef olarak belirlediğimiz kriterler:

  • Kurum Değerini Artırmak
  • Müşteri Memnuniyetini Artırmak
  • Yeni Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirmek ve Uygulamak
  • Çalışanların Bağlılığını ve Motivasyonunu Artırmak
  • Kaynakları Etkin Kullanmak yönünde olacaktır.